Naslov

OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA NA INTERNET STRANICI - PRIHVATI PEPSI IZAZOV (prihvatipepsiizazov.rs)

Uvod

Politika privatnosti i obaveštenje o kolačićima (cookies) sajta kompanije Knjaz Miloš ad Aranđelovac, ul. Južna industrijska zona bb (u daljem tekstu: ''Politika privatnosti'') odnosi se na zaštitu privatnosti svih posetilaca internet stranice www.knjaz.rs (u daljem tekstu i kao: ''sajt'' ili ''internet stranica'').

Cilj kompanije Knjaz Miloš je da zaštiti privatnost svih posetioca internet stranice i njihove podatke koje posetioci šalju kompaniji Knjaz Miloš.

Kompanija Knjaz Miloš je posvećena očuvanju privatnosti svih posetilaca internet stranice www.knjaz.rs kao i zaštiti svih podataka i informacija koje posetioci sajta mogu poslati kompaniji Knjaz Miloš.

Politika privatnosti služi da objasni svim posetiocima sajta koje podatke kompanija prikuplja o posetiocima i kako kompanija Knjaz Miloš koristi te podatke, kao i da pruži posetiocima bitne informacije u vezi sa podacima koji se prikupljaju.

Koje informacije koje prikupljamo od posetilaca sajta

Kada posetilac poseti sajt, to čini anonimno. Tom prilikom ne prikupljamo lične informacije posetioca, kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili adresa elektronske pošte. Posetilac može da poseti sajt bez ostavljanja bilo kakvih informacija o sebi. Međutim, naš softver koristi tzv. kolačiće (cookies) za prikupljanje informacija o načinu korišćenja svojih Internet stranica. Naši web serveri prikupljaju nazive domena, a ne e-mail adrese posetilaca.

Lične informacije

Lične informacije su informacije o posetiocu koga je na osnovu navedenih informacija moguće identifikovati, kao što su ime i prezime, e-mail adresa ili broj telefona


Upotreba prikupljenih informacija

Kada posetilac poseti naš sajt, informacije o nazivu domena koje dobijemo ne koriste se kako bismo posetioca lično identifikovali. Na osnovu te i drugih informacija merimo broj poseta našem sajtu, prosečno vreme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo da bismo izmerili frekvenciju upotrebe našeg sajta i unapredili njegov sadržaj. Samim pristupom sajtu posetioci su saglasni sa Politikom privatnosti. Takođe, kompanija obrađuje podatke na osnovu našeg legitimnog interesa da bismo analizirali rad sajta, otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta.

Kada prikupljamo lične informacije(kao što su ime i prezime i e-mail adresa) posetilaca to činimo uz saglasnost posetilaca, a posetioce obaveštavamo u vreme prikupljanja podataka o tome kako ćemo koristiti te lične informacije.

Ukoliko posetioci nakon što dostave svoje informacije ne žele da više posedujemo iste mogu nas o tome obavestiti.

Kolačići (cookies) i upravljanje kolačićima

Internet sajt koristi kolačiće. Kolačići su male jedinice podataka koje na hard disku posetioca kompjutera čuva internet pretraživač. Sajt je snabdeven kolačićima kako bismo međusobno razlikovali posetioce. Kolačići pomažu da omogućimo posetiocima dobro iskustvo prilikom pretraživanja našeg sajta, a omogućava nam i da poboljšamo svoju internet stranicu. Takođe, kolačići pomažu posetiocima da prilagodite korišćenje interneta svojim potrebama.

Kolačić je mala datoteka sa slovima i brojevima koju memorišemo na pregledaču i hard disku računara posetioca. Kolačići sadrže informacije koje se prenose na hard disk posetiočevog računara.

Posetioci imaju mogućnost da prihvate ili odbace kolačiće izmenom podešavanja u svom pretraživaču. Postiocima se skreće pažnja da u slučaju da neke kolačiće deaktiviraju, postoji mogućnost da neće moći da koriste sva interaktivna svojstva našeg sajta, odnosno da neće imati sve opcije koje sajt nudi na raspolaganju.

Kolačićima se može upravljati na različite načine. Svaki pretraživač ima svoja pravila po kojima se upravlja kolačićima. Posetiocima se preporučuje da pogledaju uputstva za svoj pretraživač ili ekran za pomoć da bi saznali više o ovim funkcijama. Na primer, prilikom korišćenja Internet Eksplorera, posetilac može da ode na kartice Tools/Internet options/Security i Privacy da bi prilagodo pregledač svojim potrebama.

Ako posetilac koristi različite računare na različitim lokacijama, potrebno je da se obezbedi da svaki pregledač bude podešen prema potrebama posetioca u pogledu kolačića.

Posetilac lako može da izbriše bilo koji kolačić koji se nalazi u direktorijumu sa kolačićima u pregledaču.

Otkrivanje informacija

Informacije koje posetioci podele sa nama, skladište se na serverima u našoj kompaniji, i njima mogu pristupati samo ovlašćena lica koja su zaposlena u kompaniji i druga povezana lica i mogu se koristiti za svrhe za koje je posetilac dao odobrenje. Takođe, možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih posetioci mogu biti identifikovani. Osim u slučajevima kada to zakon nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o posetiocima, bez njihovog prethodnog odobrenja.

Saglasnost za određene kategorije posetilaca

Ukoliko posetilac ima manje od 18 godina života potrebno je pre nego što pošalje kompaniji bilo koje lične informacije da pribavi saglasnost roditelja, odnosno zakonskog zastupnika. Posetiocima bez navedene saglasnosti nije dozvoljeno da šalju kompaniji informacije.

Druge internet stranice

Sajt može da sadrži linkove ka drugim sajtovima, a koji nisu regulisani ovom Politikom već imaju svoje politike privatnosti koje se mogu razlikovati u pojedinim delovima. Prikupljanje informacija na drugim sajtovima ne mora biti isto kao na našem sajtu, te je preporučljivo da se posetioci upoznaju i sa politikama privatnosti drugih sajtova.

Bezbednost prikupljenih informacija i zadržavanje podataka

Knjaz Miloš primenjuje stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o posetiocima od pristupa neovlašcenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Mi ćemo čuvati informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše. U cilju sprečavanja neovlašcenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbedivanja odgovarajuceg korišcenja ličnih podataka, Knjaz Miloš je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbedio lične podatke koje obrađuje.

Prenos putem interneta i odricanje

S obzirom na to da internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje internet stranice za prikupljanje i obradu ličnih informacija nužno obuhvata i prenos podataka širom sveta. Stoga pregledanjem ove internet stranice i elektronskom komunikacijom sa nama posetioci potvrđuju i saglasni su da i mi obrađujemo lične informacije na taj način.

Mada Knjaz Miloš sprovodi mere zaštite od virusa i drugih opasnih komponenata, priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da će pristup posetioca internet stranici biti bez prekida ili grešaka, ili da ova internet stranica, njeni serveri ili elektronska pošta koju možemo poslati ne sadrže viruse ili druge opasne komponente.

Pravo posetioca na pristup informacijama

Posetioci imaju zakonsko pravo da pogledaju lične informacije koje kompanija poseduje o njima i mogu tražiti da izvršimo potrebne izmene da bismo obezbedili njihovu tačnost i ažuriranost. Ukoliko to žele, posetioci imaju pravo da nas kontaktiraju preko kontakt podataka sa stranice Kontakt. Kompanija ima pravo da posetiocu naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu, u skladu sa zakonom.

Kontakt

Ukoliko posetilac ima bilo kakvih komentara, pitanja ili potrebe za dobijanjem informacija koji se odnose na Politicku privatnosti, posetilac naš može kontaktirati putem podataka u odeljku Kontakt.

Ažuriranje i dopuna

Knjaz Miloš zadržava pravo da promeni ovu Politiku. Možemo da izmenimo ili ažuriramo delove izjave o privatnosti podataka a da vas ne obavestimo o tome unapred. Uvek proverite izjavu o privatnosti podataka pre nego što koristite naš sajt kako biste bili informisani o najnovijem statusu u slučaju bilo kakvih izmena ili ažuriranja. Korišcenjem bilo kog sadržaja na sajtu smatra se da je posetilac upoznat sa najnovijim pravilima o uslovima korišcenja kao i politici privatnosti.